Pitanje?

Održavanje i ažuriranje sajtova

Variety Sites tim, pored izrade sajtova za firme i pojedince, kao uslugu ima i održavanje i ažuriranje izrađenih sajtova

NE ODRŽAVAMO, NE AŽURIRAMO I NE OPTIMIZUJEMO SAJTOVE NA JOOMLA PLATFORMI

ZA WORDPRESS SAJTOVE RADIMO SAMO OPTIMIZACIJU, NE ODRŽAVANJE I AŽURIRANJE

ODRŽAVANJE SAJTOVA I WEB SHOPOVA (isključivo onih koje smo mi radili)

Pod održavanjem sajtova se podrazumeva:

  • Periodična ili stalna optimizacija SEO za pretraživače (više o optimizaciji sajtova...)
  • Periodično pravljenje rezervne kopije (BACKUP-a) sajta u skladu sa frekvencijom promena
  • Periodično ili stalno online testiranje funkcionalnosti sajta

AŽURIRANJE SAJTOVA I WEB SHOPOVA

Ažuriranje sajta ili web shop-a podrazumeva:

  • Unos, dodavanje ili izmenu dela sadržaja sajta
  • Kreiranje novog proizvoda ili stranice sajta
  • Optimizaciju novog prizvoda ili stranice sajta

Ažuriranje sajta ili web shop-a ne obuhvata:

Naknadno dodavanje elemenata konstrukcije ili promenu rasporeda elemenata konstrukcije posle postavljanja sajta na trajnu adresu (Hosting prostor)

Svako dodatno programiranje slajdera, formulara, dinamičkih ili statičkih elemenata konstrukcije sajta (FB like box, tekst ili foto linkovi van osnovne oblasti stranice (ubacivanje u header, footer, levu ili desnu kolonu i sl.), kao i promene u rasporedu elemenata konstrukcije sajta (raspored menija, podmenija, header-a, footera, promena dimenzija sajta ili elemenata konstrukcije i sl.), nisu predmet ažuriranja i održavanja, već REKONSTRUKCIJE ili NADOGRADNJE sajta ili Web Shop-a.

SVAKA PROMENA NA SAJTU KOJA NIJE OBUHVAĆENA ODRŽAVANJEM I AŽURIRANJEM, POSEBNO SE NAPLAĆUJE U DOGOVORU SA NARUČIOCEM. NADOGRADNJA ILI REKONSTRUKCIJA SAJTA SE DOGOVARA U SKLADU SA MOGUĆNOSTIMA PLATFORME

 

 

Cene ažuriranja i održavanja web sajtova i web shop-ova(internet prodavnica) za firme i pojedince:

(Odnosi se na usluge van perioda od 3 meseca od postavljanja sajta na domen i poddomen, nisu obavezne ali jesu preporučljive i pružaju se na zahtev klijenta)

 

CENE AŽURIRANJA I ODRŽAVANJA WEB SAJTA ILI WEB SHOP-A

 

Cene ažuriranja i održavanja web sajta

PREPAID USLUGA ODRŽAVANJA I AŽURIRANJA  
Mesečno ažuriranje sajta sa maksimum 15 izmena(maksimalno 10 fotografija po izmeni) 2200 dinara
Godišnje ažuriranje sajta sa maksimum 15 izmena mesečno (maksimalno 10 fotografija po izmeni) 12200 dinara
PERIODIČNO ODRŽAVANJE I AŽURIRANJE (radi se po potrebi i plaća se samo kada ima promena)  
Dodavanje nove stranice sajta 1200 dinara
Izmena sadržaja cele stranice ili dela sadržaja stranice 900 dinara
Dodavanje fotografija(preko predviđenog broja) 100 dinara/foto

 

Cene ažuriranja i održavanja WEB SHOP-a (internet prodavnice)

PREPAID USLUGA ODRŽAVANJA I AŽURIRANJA

 
Mesečno ažuriranje web shop-a sa maksimum 15 izmena(maksimalno 10 fotografija po izmeni) 3500 dinara
Godišnje ažuriranje web shop-a sa maksimum 15 izmena mesečno (maksimalno 10 foto po izmeni) 17500 dinara
PERIODIČNO ODRŽAVANJE I AŽURIRANJE (radi se po potrebi i plaća se samo kada ima promena)  
Dodavanje novog proizvoda u web shop sa maksimalno 5 fotografija po proizvodu
200 din/proizvod
Izmena sadržaja cele stranice ili dela sadržaja stranice 1400 dinara

Dodavanje fotografija(preko predviđenog broja)

100 dinara/foto

 

CENE DODATNIH USLUGA BACKUP-A I OPTIMIZACIJE SAJTA ILI WEB SHOP-A

  • Usluga periodičnog pravljenja rezervne kopije (BACKUP-a) sajta ili web shopa  1600 dinara/po backup-u
  • Usluga periodične reoptimizacije sajta (SEO)   4000 dinara/po sajtu (do 5 stranica)
  • Usluga ponovnog postavljanja sajta(u slučaju pada servera, isteka hostinga i sl.) 2000 dinara

 

 

INFORMACIJE