Pitanje?

CSS kod i pomoć

Besplatna pomoć HTML, CSS i PHP » CSS kod i pomoć

Besplatna pomoć CSS kodiranja i stilizacije web stranica i elemenata

Pošaljite nam email ili pozovite na 069 525 35 94

Šta je CSS i čemu CSS služi pri izradi sajtova?

Cascading Style Sheet (CSS) je style sheet jezik koji se koristi za stilizaciju, tj. opis izgleda i formatiranje dokumenata pisanih u markup jeziku.
CSS se najčešće koristi za stilizaciju web stranica i interfejsa pisanih u HTML-u i XHTML-u, ali može se koristiti i u XML dokumentima, uključujući čist XML, SVG i XUL.Od svoje pojave pa do sada CSS je postao osnova izgleda skoro svih web stranica i mnogih web interfejsa i web aplikacija. 

Stilizacija izgleda sajta i raspoređivanje elemenata korišćenjem CSS-a

CSS je dizajniran tako da obezbedi razdvajanje sadržaja dokumenta od načina njegovog predstavljanja, uključujući raspored elemenata, boje i fontove. Ovakav način razdvajanja može pomoći u dostupnosti sadržaja, može obezbediti fleksibilnost i kontrolu karakteristika prezentacije, može omogućiti da više web stranica koriste iste elemente bez potrebe za ponovnom stilizacijom elemenata svake stranice, a što je najvažnije CSS omogućava izbegavanje komplikacija i ponavljanja strukturalnih sadržaja(omogućava web dizajn bez upotrebe tabela) 

Šta se sve može postići CSS-om i kako se CSS može koristiti?

CSS može takođe omogućiti da se jedna ista web stranica prikaže na različite načine za potrebe on-screen prikazivanja, štampe, zvučnog prikazivanja(kada se sadržaj stranice isčitava korisniku, zatim pri korišćenju uređaja na dodir dizajniranih za Brajevu azbuku.
CSS style sheet se uglavnom linkuje u markup dokument i koristi kao eksterni fajl, ali se po potrebi može unositi i direktno u dokument koji se stilizuje i tada ga nazivamo internim CSS-om. 

Interni ili eksterni CSS?

Na pitanje da li je bolje koristiti interni ili eksterni CSS, skoro uvek ćete dobiti isti odgovor. Zavisi od namene koda koji se želi uneti direktno u dokument.

Uglavnom je bolje koristiti jedan CSS dokument koji sadrži stilove i formate elemenata svih web stranica, ali nekada je zbog optimizacije za pretraživače u slučaju gde je CSS dokument veoma veliki, poželjno neke elemente koji se koriste samo na pojedinim stranicama stilizovati direktno u markup kodu same stranice.

U ovom slučaju se mora voditi računa da se određeni element koji se stilizuje ne nalazi u eksternom CSS fajlu. Ukoliko je to slučaj može doći do pogrešnog prikazivanja stilova tog elementa, iako znamo da smo sve dobro uradili.

CSS i prikazivanje web stranice u browser-u Firefox, Chrome i IE9+?

 U nekim slučajevima, a posebno pri korišćenju novih mogućnosti CSS3 pri stilizaciji web stranica može doći do neželjenih efekata. To se ogleda u nepredvidivom ponašanju browser-a, uglavnom Internet explorera koji kasni sa implementacijom podrške CSS-u 3. Da bi se ove okolnosti prevazišle pristupa se dodavanju linija CSS koda tamo gde je to potrebno.

Najčešći problemi nastupaju kod korišćenja border-radius, text-shadow i box-shadow osobina CSS-a 3.

Ukoliko imate neki takav problem, mi sigurno imamo rešenje. Pošaljite nam deo CSS i HTML koda u text dokumentu(wordpad, notepad, notepad++, word i sl) i mi ćemo vam dorađeni kod vratiti spreman za korišćenje na svim browser platformama. Dokument možete poslati kao Attachment mailu na izradasajtova@vrs.rs

LINK za najbolje objašnjen CSS i CSS3 kod sa mogućnošću testiranja

INFORMACIJE