Pitanje?

Priprema za štampu vizit karti i flajera

  • Sl.1 Priprema za štampu vizit karti
    Sl.1 Priprema za štampu vizit karti
  • Sl.2 Priprema za štampu flajera A6
    Sl.2 Priprema za štampu flajera A6

Uputstvo za pripremu za štampu vizit karti i flajera

Priprema za štampu je najvažniji deo procesa izrade kako vizit karti, tako i flajera i ostalog štampanog materijala.

Priprema za štampu obuhvata grafički dizajn, obradu grafičkog materijala, unos i prilagođavanje teksta za štampu, podešavanje boja i prilagođavanje dimenzija željenom formatu.

Prilikom pripreme za štampu treba posebno voditi računa o tome da štamparske mašine i noževi za odsecanje, tj. obrezivanje odštampanog materijala pred dizajnere postavljaju određene uslove koji se moraju ispoštovati.

Ti uslovi se ogledaju u sledećem:

Margine od okvira pripreme za štampu do realnih dimenzija odštampanog i odsečenog materijala treba da budu najmanje 2mm sa svih strana (Spoljne dimenzije pripreme za štampu sl.1 i sl.2).

Margine teksta koji se upisuje prilikom pripreme za štampu u odnosu na realne dimenzije odštampanog i odsečenog materijala treba da budu najmanje 4mm sa svake strane što zbog estetike, što zbog izbegavanja slučajnog odsecanja teksta.

Razlika u bojama pripreme za štampu i odštampanog materijala

Napominjemo da boje nikada ne mogu biti identičnih nijansi na monitoru i nakon štampe zbog više razloga. Razlozi su na prvom mestu osvetljenost ekrana, kontrast, razlika u sistemu prikaza boja, vrsta papira na kome se štampa (koliko boje upija, koje je boje sam papir i slično).

Priprema za štampu se radi uglavnom u CMYK sistemu boja, dok su monitori za kućnu i kancelarijsku upotrebu napravljeni da boje prikazuju u RGB sistemu, pa se  ova razlika ispoljava i vidi tek nakon štampe. Ona se sastoji u malo tamnijoj nijansi boja nakon štampe, pa prilikom pripreme za štampu treba voditi računa da intenzivnije boje budu malo svetlije, jer će na papiru posle štampe biti malo tamnije i jače.

INFORMACIJE