na vrh

Optimizacija sajta

Potimizacija sajta za Google - Izrada i optimizacija sajtova za firme

Optimizacija sajta (SEO) za Google pretragu

Google pretraživač, www.google.com, koristi različite metode da odredi koje će strane biti prikazane prve u rezultatima pretrage. Optimizacija sajta predstavlja uslugu kojom se može poboljšati pozicija sajta u rezultatima pretrage.

Termin za to je optimizacija sajta za pretraživače (SEO - Search Engine Optimization).

Pod pretraživačima se podrazumevaju npr. GOOGLE, BING, YAHOO i sl. Budući da se kod nas, za pretraživanje sadržaja na internetu, najčešće koristi Google, optimizacija sajta za ovu vrstu pretraživanja je i najvažnija.

Proces optimizacije sajta se može odvijati kao sastavni deo procesa najjeftinije izrade sajta ili se može izdvojiti i na osnovu sadržaja sajta izvršiti na kraju. Sama optimizacija sajta, kao i izrada sajta, je proces koji možemo podeliti u nekoliko faza.

Optimizacija sajta za Google se izvodi kao:

  • Optimizacija sajta kao celine

  • Optimizacija pojedinačnih stranica sajta

  • Optimizacija elemenata stranice, tekstova, fotografija, formulara, slajdera i sl.

Da bi se optimizacija sajta uradila na pravi način neophodno je ispoštovati određena pravila i SEO standarde koje nameće sam Google.

Variety Sites pored stalnog praćenja promena ovih pravila vrši i naknadnu optimizaciju sajta u skladu sa promenama, na zahtev klijenata.

Optimizacija sajta, kao i dodavanje sadržaja su dve radnje od kojih u velikoj meri zavisi i pojavljivanje sajta u rezultatima pretrage.

Variety sites tim kao dodatnu uslugu ima i održavanje sajtova, stalno praćenje i periodičnu reoptimizaciju sajta u cilju poboljšanja ili održavanja rejtinga sajtova koje izrađuje. Održavanje i reoptimizacija sajta, kao i sve ostale promene na sajtu rade se isključivo na zahtev klijenta, a predstavljaju dodatne usluge.

Optimizacija sajta zavisi i od odabranog paketa i radi se u meri u kojoj je dogovorena. Postavljanje posebnih zahteva za optimizaciju sajta je moguće, a ispunjavanje je predmet posebnih dogovora. Optimizacija ili reoptimizacija sajta se može raditi na različite načine i u raznim vremenskim intervalima. Kako i kada će se usluga optimizacije sajta koristiti, zavisi na prvom mestu od želje klijenta, a u skladu sa potrebama poslovanja firme čiji se sajt optimizuje. Cena optimizacije sajta se dogovara za svaki sajt ponaosob i ne može se izraziti fiksnim iznosom, jer se i sama optimizacija različitih sajtova ne radi uvek na isti način. Cene održavanja i ažuriranja sajta možete pogledati na stranici Održavanje i ažuriranje sajtova.


PRIJATELJI SAJTA