na vrh

Priprema za štampu

Ostalo » Priprema za štampu

Uputstvo za pripremu za štampu vizit karti i flajera

Priprema za štampu je najvažniji deo procesa izrade kako vizit karti, tako i flajera i ostalog štampanog materijala.

Priprema za štampu obuhvata grafički dizajn, obradu grafičkog materijala, unos i prilagođavanje teksta za štampu, podešavanje boja i prilagođavanje dimenzija željenom formatu.

Prilikom pripreme za štampu treba posebno voditi računa o tome da štamparske mašine i noževi za odsecanje, tj. obrezivanje odštampanog materijala pred dizajnere postavljaju određene uslove koji se moraju ispoštovati.

Ti uslovi se ogledaju u sledećem:

Margine od okvira pripreme za štampu do realnih dimenzija odštampanog i odsečenog materijala treba da budu najmanje 2mm sa svih strana (Spoljne dimenzije pripreme za štampu sl.1 i sl.2).

Margine teksta koji se upisuje prilikom pripreme za štampu u odnosu na realne dimenzije odštampanog i odsečenog materijala treba da budu najmanje 4mm sa svake strane što zbog estetike, što zbog izbegavanja slučajnog odsecanja teksta.

Sl.1 Priprema za štampu vizit karti

Sl.1 Priprema za štampu vizit karti

Priprema za štampu flajera A6

Sl.2 Priprema za štampu flajera A6

Razlika u bojama pripreme za štampu i odštampanog materijala

Napominjemo da boje nikada ne mogu biti identičnih nijansi na monitoru i nakon štampe zbog više razloga. Razlozi su na prvom mestu osvetljenost ekrana, kontrast, razlika u sistemu prikaza boja, vrsta papira na kome se štampa (koliko boje upija, koje je boje sam papir i slično).

Priprema za štampu se radi uglavnom u CMYK sistemu boja, dok su monitori za kućnu i kancelarijsku upotrebu napravljeni da boje prikazuju u RGB sistemu, pa se  ova razlika ispoljava i vidi tek nakon štampe. Ona se sastoji u malo tamnijoj nijansi boja nakon štampe, pa prilikom pripreme za štampu treba voditi računa da intenzivnije boje budu malo svetlije, jer će na papiru posle štampe biti malo tamnije i jače.


PRIJATELJI SAJTA