na vrh

Održavanje i ažuriranje sajtova

Ostalo » Održavanje i ažuriranje sajtova

Održavanje i ažuriranje izrađenih sajtova je usluga koju pružamo nakon izrade i postavljanja sajta na hosting.

ODRŽAVANJE SAJTOVA I WEB SHOPOVA

Pod održavanjem sajta se podrazumeva:

  • Periodična ili stalna optimizacija SEO za pretraživače (više o optimizaciji sajtova...)
  • Periodično pravljenje rezervne kopije (BACKUP-a) sajta u skladu sa frekvencijom promena
  • Periodično ili stalno online testiranje funkcionalnosti sajta

AŽURIRANJE SAJTA I WEB SHOPA

Ažuriranje sajta ili web shop-a podrazumeva:

  • Unos, dodavanje ili izmenu dela sadržaja sajta
  • Kreiranje novog proizvoda ili stranice sajta
  • Optimizaciju novog prizvoda ili stranice sajta

Ažuriranje sajta ili web shop-a ne obuhvata:

Naknadno dodavanje elemenata konstrukcije ili promenu rasporeda elemenata konstrukcije posle postavljanja sajta na trajnu adresu (Hosting prostor)

Svako dodatno programiranje slajdera, formulara, dinamičkih ili statičkih elemenata konstrukcije sajta (FB like box, tekst ili foto linkovi van osnovne oblasti stranice (ubacivanje u header, footer, levu ili desnu kolonu i sl.), kao i promene u rasporedu elemenata konstrukcije sajta (raspored menija, podmenija, header-a, footera, promena dimenzija sajta ili elemenata konstrukcije i sl.), nisu predmet ažuriranja i održavanja, već REKONSTRUKCIJE ili NADOGRADNJE sajta ili Web Shop-a.

SVAKA PROMENA NA SAJTU KOJA NIJE OBUHVAĆENA ODRŽAVANJEM I AŽURIRANJEM, POSEBNO SE NAPLAĆUJE U DOGOVORU SA NARUČIOCEM. NADOGRADNJA ILI REKONSTRUKCIJA SAJTA SE DOGOVARA U SKLADU SA MOGUĆNOSTIMA PLATFORME.

CENE AŽURIRANJA I ODRŽAVANJA WEB SAJTA ILI WEB SHOP-A

 

Cene ažuriranja i održavanja web sajta

USLUGA ODRŽAVANJA I AŽURIRANJA SAJTA

 

Mesečno ažuriranje sajta sa maksimum 15 izmena (maksimalno 10 fotografija po izmeni)

3600 din

Godišnje ažuriranje sajta sa maksimum 15 izmena mesečno (maksimalno 10 fotografija po izmeni)

22000 din

PERIODIČNO ODRŽAVANJE I AŽURIRANJE (radi se po potrebi i plaća se samo kada ima promena)

po dogovoru

Dodavanje nove stranice sajta

1500 din

Izmena sadržaja cele stranice ili dela sadržaja stranice

600-1200 din

Dodavanje fotografija (preko predviđenog broja)

po dogovoru

 

Cene ažuriranja i održavanja WEB SHOP-a (internet prodavnice)

USLUGA ODRŽAVANJA I AŽURIRANJA WEB SHOP-a

 

Mesečno ažuriranje web shop-a sa maksimum 15 izmena(maksimalno 10 fotografija po izmeni)

5500 din

Godišnje ažuriranje web shop-a sa maksimum 15 izmena mesečno (maksimalno 10 foto po izmeni)

27500 din

PERIODIČNO ODRŽAVANJE I AŽURIRANJE (radi se po potrebi i plaća se samo kada ima promena)

 po dogovoru

Dodavanje novog proizvoda u web shop sa maksimalno 5 fotografija po proizvodu

600 din/proizvod

Izmena sadržaja cele stranice ili dela sadržaja stranice

600 - 1200 din

Dodavanje fotografija(preko predviđenog broja)

po dogovoru

 

CENE USLUGA BACKUP-A I OPTIMIZACIJE SAJTA ILI WEB SHOP-A

  • Usluga periodičnog pravljenja i čuvanja kompletne rezervne kopije (BACKUP-a) sajta ili web shopa  1000 dinara/po backup-u
  • Usluga periodične reoptimizacije sajta (SEO) 4000 dinara/po sajtu (do 5 stranica)
  • Usluga ponovnog postavljanja sajta iz sačuvanog BACKUP-a (u slučaju pada servera, isteka hostinga i sl.) 3200 dinara

PRIJATELJI SAJTA